Nejčastější otázky a odpovědi

Kdy je nejvhodnější doba pro uspořádání obřadu v Řecku?

Ve většině destinací začíná sezóna již koncem května a končí přibližně v polovině října, a pokud nejste zrovna milovníci příliš vysokých teplot, pak vynechejte zejména měsíce červenec a srpen, kdy jsou v Řecku teploty bez pochyby nejvyšší.

Jak dlouho dopředu je třeba začít s vyřizováním svatebního obřadu v Řecku?

Samozřejmě platí pravidlo – čím dříve, tím lépe. Především, pokud si přejete Váš obřad uskutečnit v určitém termínu nebo máte určený přesný termín Vaší dovolené. Je třeba brát také ohledy na vyřízení potřebných dokumentů, které může trvat i několik týdnů. Pokud na Váš obřad nemátevelké nároky, pak Vám doporučujeme s vyřizováním začít nejpozději 2 měsíce před plánovaným odletem.

Jak je to s dokumenty?

Při vyřizování Vašeho obřadu Vám předložíme přehled dokumentů, které si budete muset obstarat, aby byl Váš obřad v Řecku legální. Obdržíte také informace, kde se dokumenty vystavují, kde je nechat následně ověřit a kolik to stojí. Vyšší ověření a soudní překlady dokumentů do českého jazyka Vám již můžeme zařídit my. Tyto dokumenty spolu s fotokopiemi Vašich dokladů (OP nebo cestovního pasu) je pak nutné nejpozději měsíc před odletem doručit do dané destinace, aby měla zdejší radnice dostatek času na jejich vyřízení. S sebou si pak nezapomeňte vzít platný občanský průkaz nebo pas, který by si neměli zapomenout ani Vaši případní svědci, ačkoliv ne vždy je po nich při obřadu vyžadován.

Můžeme si vybrat termín obřadu?

Snažíme se brát ohledy na požadavky a přání našich klientů, nicméně v některých destinacích jsou určité termíny zamluvené i 1-2 roky předem, takže se pak snažíme najít vhodný kompromis. Většina klientů si obřad přeje přibližně uprostřed pobytu, aby se stihli trochu opálit a nemuseli se stresovat, že mají obřad hned po příletu nebo těsně před odletem. V některých destinacích také musíme brát ohledy na místní zvyky, kdy se ve dnech pracovního klidu nepracuje, tedy ani neoddává. Během státních svátků se však neoddává v Řecku téměř nikde. Ideální dobou pro obřad jsou dopolední nebo pak pozdní odpolední či večerní hodiny, záleží však na obsazenosti místní radnice a obřadního místa. Ačkoliv nebývá zvykem, že by se již potvrzený termín měnil, vzhledem k mentalitě jižních národů klientům doporučujeme, aby si datum obřadu do prstýnků nechávali vyrýt raději až po návratu.

Jak takový civilní obřad v Řecku probíhá?

Samotný proslov oddávajícího trvá přibližně 10 – 15 minut a ve většině destinací je přednášen v jazyce řeckém, ve vybraných destinacích může být na přání klientů přednesen i v jazyce anglickém. Vzhledem k tomu, že zde není třeba soudního tlumočníka, je následně překládán do českého jazyka prostřednictvím našeho delegáta. Stejně jako u nás je nutné mít při obřadu přítomné 2 svědky. Pokud cestujete sami ve dvou, rádi Vám je zajistíme.

V jakém jazyce mám říci své „ANO“?

Vzhledem k tomu, že je obřad překládaný z řeckého do českého jazyka, je tomu i naopak, takže odpovídat můžete ve svém rodném jazyce a delegát Vaši odpověď oddávajícímu přeloží. V některých destinacích si dokonce můžete vybrat, v jakém jazyce budete odpovídat, ale je nutné toto upřesnit předem, aby nedošlo k nedorozumění. :-) Řecké NE je totiž české ANO.

Jak probíhá obřad po organizační stránce v destinaci?

Po sepsání svatební smlouvy zasíláme všechny informace k Vašemu obřadu a přehled objednaných služeb řeckému partnerovi, který v destinaci vše zajišťuje. Po Vašem příletu Vás bude kontaktovat náš delegát, který je s naší partnerskou agenturou v kontaktu a od nás informovaný o Vámi objednaných službách. Sdělí Vám organizační náležitosti Vašeho obřadu a vysvětlí Vám, jak bude obřad probíhat, kdy Vás např. vyzvedne taxík, v jakém časovém předstihu se máte do obřadního místa dostavit, na kterou hodinu máte objednaného kadeřníka, restauraci apod. Před Vaším příjezdem na obřadní místo zde bude již přítomen, aby Vám během něj asistoval a překládal. Upozorňujeme klienty, že delegát neasistuje například během kadeřnických služeb pro nevěstu na jejím pokoji, v restauraci při večeři, při fotografování apod.

Jak je to s hudbou k obřadu?

Pokud si nebudete chtít k obřadu objednat živou hudbu, je ve většině obřadních míst k dispozici CD přehrávač, takže si můžete připravit vlastní CD s Vašimi oblíbenými skladbami (ideální počet písní je přibližně7) a před obřadem ho předat oddávajícímu nebo delegátovi. Prosíme, nenahrávejte hudbu na MP3, ve většině destinací je k dispozici pouze klasický CD přehrávač. Pokud si budete brát vlastní CD, prosíme o včasnou informaci, abychom se ujistili, že bude CD přehrávač k dispozici.

Kdy obdržíme oddací list?

Ve většině destinací se oddací list vydává přibližně do 2 pracovních dnů po obřadu. Někde je třeba se dostavit osobně na místní radnici k podpisu – v tomto případě Vás o tom delegát bude informovat a během Vaší návštěvy radnice Vám bude opět asistovat. V některých destinacích již návštěva radnice není třeba, pak Vám oddací list delegát doručí osobně. V případech, kdy je například obřad jen pár dní před odletem nebo po něm následuje víkend, se může stát, že Vám oddací list nestihnou vydat během Vašeho pobytu. OL je v Řecku dále třeba opatřit tzv. razítkem Apostile, což může v některých destinacích trvat i několik týdnů (např. Santorini, Kos, Niforeika aj., kde razítko vydává vyšší úřad, který se nenachází na ostrově). . V tomto případě je za doručení oddacího listu zodpovědná naše cestovní kancelář. Oddací list je v jazyce řeckém, po Vašem návratu do ČR je tedy třeba ho prostřednictvím soudního tlumočníka nechat přeložit do českého jazyka a následně zažádat o zápis do matriční knihy u nás v ČR. Přesný postup Vám rádi sdělíme při vyřizování Vašeho obřadu.